Aanvraagformulieren voor verhoogde kinderbijslag, attesten en voorschriften voor kinesitherapie, logopedie en steunzolen worden enkel ingevuld en opgemaakt op de raadpleging. Gelieve een afspraak te maken indien u een dergelijk attest nodig heeft, vóór aanvang van de therapie, het attest wordt gedateerd op de dag van de raadpleging.

Een verlenging van een bestaand voorschrift kan na telefonisch overleg uitzonderlijk klaargelegd of gemaild worden.

Artsen mogen enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hen daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Vaccinaties heb ik steeds op voorraad indien ze uit het gratis basisvaccinatieschema komen, zoals deze op Kind & Gezin en het CLB worden gegeven. Uitzonderingen hierop zijn vaccinaties die vanaf 12 jaar gegeven worden, deze zijn niet steeds voorradig, dus is het best vooraf te informeren of deze besteld moeten worden. Ook wordt momenteel op 15 maanden een ander vaccin (tegen meningokokken ACWY) aanbevolen dan deze in het huidige schema (alleen tegen type C): dit vaccin moet vooraf met voorschrift op eigen kost bij de apotheek besteld worden. Ook het vaccin tegen rotavirus moet u zelf bij de apotheek halen.
https://www.zorg-en-gezondheid.be/basisvaccinatieschema
Alle vaccinaties die buiten dit schema vallen zal u steeds met voorschrift en op eigen kost moeten voorzien.