Aanvraagformulieren voor verhoogde kinderbijslag, attesten en voorschriften voor kinesitherapie, logopedie en steunzolen worden enkel ingevuld en opgemaakt op de raadpleging. Gelieve een afspraak te maken indien u een dergelijk attest nodig heeft.

Een verlenging van een bestaand voorschrift kan na telefonisch overleg uitzonderlijk klaargelegd worden. Het klaarleggen van voorschriften is door de wet op het geneesmiddelenverbruik met de geneesherenprofielen en de streepjescode beperkt. Vraag dus voldoende voorschriften op consultatie.

Artsen mogen enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hen daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Via e-mail kunnen wij geen medische vragen beantwoorden. Het medisch geheim en uw privacy zijn niet voldoende gegarandeerd en er is de (tuchtrechterlijke) verplichting en het verstandig advies om patiënten te zien en te onderzoeken bij medische problemen. Bovendien kunnen we geen garanties bieden over de snelheid bij het beantwoorden.